Acromioclavicularledsskada

Synonymer
Acromioclavicularledsluxation/dislokation, AC-ledsskada, AC-ledsluxation, luxation i yttre nyckelbensleden, subluxation eller luxation av laterala nyckelbensänden
Andra stavningar
Akromioklavicularledsskada, akromioklavikularledsluxation, AC led
Latin/Grekiska
Luxatio articulatio acromioclavicularis
Engelska
Acromioclavicular injury/luxation

BAKGRUND

Definition

Distorsion eller luxation av acromioclavikularleden (AC-leden).

Epidemiologi

  • Vanlig skada vid kontaktsport, e.g. ishockey. Uppemot 50 % av idrottsmän inom kontaktidrotter uppvisar denna typ av skada.4
  • AC-ledssluxationer står för 9-10% av de akuta traumatiska axelskadorna.
  • Vanligare hos män (M:K=15-20:1).4
  • Förekommer sällan under 16 års ålder.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Acromioclavicular And Sternoclavicular Joint Injuries.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Orthobullets.com. (2019). Acromio-Clavicular Injuries (AC Separation) – Trauma – Orthobullets.com. [Hämtat 191220].
3. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.