Armbågsluxation (Barn)

Synonymer
Armbågsledsluxation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Luxatio (articulatio) cubiti
Engelska
Elbow dislocation

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Armbågsluxation är sällsynt hos barn under 9-10 års ålder. Hos yngre barn är frakturer genom distala humerus vanligare
  • Förekommer oftast på vänster sida
  • I 60 % av fallen föreligger en associerad fraktur. Av dessa är 40 % lokaliserade till ulnara epikondylen och 20 % vardera till radiala kondylen, caput radii och processus coronoideus
    • Processus coronoideus-fraktur är sällsynt och uppkommer ofta tillsammans med armbågsluxation
  • Tre fjärdedelar av frakturerna drabbar pojkar

Patoanatomi

Armbågsluxation kan vara kombinerad med avulsion av ulnara humerusepikondylens apofys

Klassifikation

Bakre luxation: Vanligast 
Främre luxation: Uppkommer i sällsynta fall (2 %)
Isärsprängning av radius och ulna: Sällsynt

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och oförmåga till armbågsrörelse

Tecken

Inspektion: Det kan vara svårt att kliniskt urskilja en armbågsluxation från en suprakondylär humerusfraktur
Distalstatus: Nervpåverkan är ovanligare och cirkulationspåverkan betydligt ovanligare än vid suprakondylär humerusfraktur

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Diagnosen är ofta uppenbar.

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.