Artrodes, Talonavicularled

Synonymer
TN-artrodes, artrodes i TN-led
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Talonavicular joint arthrodesis

Operationsmetod

Snittföring

Börja med att palpera spetsen på naviculare, då får man en god bild av var TN-leden är belägen. Cirka 3 cm upp från spetsen lägger man ett längsgående dorsomedialt snitt som går alldeles lateralt om tibialis anterior och passerar naviculare distalt.1

Teknik

TN-leden öppnas och ledytorna prepareras bäst med kurverad mejsel och slev.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.