Artros, Mellanfot

Synonymer
Artros i mellanfot
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Osteoarthritis of the midfoot, midfoot osteoarthritis

BAKGRUND

Definition

Artros i mellanfoten inkluderar följande leder:

  • Naviculocuneiforme-leden.
  • Intercuneiforme-lederna.
  • Metatarsocuneiform-lederna.

Etiologi

  • Primär artros dominerar över såväl posttraumatisk som artros sekundär till inflammatorisk ledsjukdom.2
  • Artros i mellanfoten kan uppstå t.ex. efter Lisfranc-fraktur/luxation.1
  • Leden mellan naviculare och cuneiforme uppvisar ibland artros efter navicularefraktur.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.
2. Fotkirurgi – Elektiva operationer för patienter över 16 år. Nationella Rekommendationer. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet, 2018