Artros, Subtalär

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Arthrosis subtalaris
Engelska
Subtalar arthritis/osteoarthritis

BAKGRUND

Definition

Artros i det subtalära ledsystemet/komplexet som består av 3 leder:1

  • Talo-naviculära (TN) leden.
  • Calcaneo-cuboidala (CC) leden.
  • Talocalcaneara (TC) leden.

Etiologi

Primär artros dominerar över såväl posttraumatisk som artros sekundär till inflammatorisk ledsjukdom. Även cavovarus och grav plattfot kan leda till bakfotsartros.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.
2. Fotkirurgi – Elektiva operationer för patienter över 16 år. Nationella Rekommendationer. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet, 2018