Atlanto-Occipital Dislokation

Synonymer
Atlanto-occipital luxation, AOD, Craniocervikal dissociation (CCD), C0/C1-dislokation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Atlanto-occipital dislocation, occipitoatlantal dislocation, craniovertebral dissociation, craniocervical dissociation (CCD)

BAKGRUND

Definition

Atlanto-occipital dislokation (AOD) är en ligamentär separation av halsryggen från skallbasen (occiput).1

Epidemiologi

  • Mycket allvarlig skada som ofta är dödlig och har rapporterats förekomma i 8 % av olycksfall med dödlig utgång.2 Ofta finns också andra allvarliga skador.2
  • Skadan är relativt sett vanligare hos barn,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Kotpelarskador. Paul Gerdhem, Gunnar Sandersjöö. Karolinska Universitetssjukhuset. 2019