Atlantoaxial Subluxation

Synonymer
-
Andra stavningar
Atlanto-axial subluxation
Latin/Grekiska
-
Engelska
Atlantoaxial subluxation, atlanto-axial subluxation

BAKGRUND

Definition

Subluxation av C1 på C2.

Patoanatomi

Atraumatisk atlantoaxial subluxation: Förekommer framförallt hos barn, associerat med luftvägsinfektion (Grisel-syndrom) och leder till torticollis. C1 är då roterad i förhållande till C2 utan någon egentlig glidning.1
Traumatisk atlantoaxial subluxation: En främre glidning av C1 i förhållande till C2 med viss risk för neurologisk påverkan kan uppstå vid traumatiska skador av ligamentum transversum.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Kotpelarskador. Paul Gerdhem, Gunnar Sandersjöö. Karolinska Universitetssjukhuset. 2019.