Avulsionsfraktur, Bäcken (Barn)

Synonymer
Avslitningsfraktur/slitningsfraktur från bäckenet
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Apophyseal avulsion fracture

BAKGRUND

Definition

Avulsionsfraktur (slitfraktur) från bäckenet.

Epidemiologi

  • Avulsionsfrakturer är relativt vanligt förekommande. 
  • Förekommer oftast hos pojkar i puberteten.

Kroniska Småslitningar
Uppstår hos ungdomar (i puberteten), vanligen muskelursprungskador på hamstringmuskulatur och adduktorer, via upprepade ”småslitningar” på bäckenringen

Skademekanism

Avulsionsfraktur kan uppstå från repetitivt eller akut trauma,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan