Axelluxation, Akut (Barn)

Synonymer
Humeroscapularledsluxation/glenohumeralledsluxaion hos barn, akut traumatisk axelledsluxation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Shoulder dislocation/instability in children

BAKGRUND

Definition

Luxation i axelled.

Epidemiologi

  • Akut traumatisk luxation uppträder först när den proximala humerusfysen har börjat slutas, vilket gör att det är extremt ovanligt med traumatisk axelluxation före 12 års (10-14 års) ålder.4
    • Detta då den proximala humerusfysen börjar att slutas, varför frakturer är vanligare före den åldern.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Posna.org. (2017). Shoulder Dislocation/Instability | Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA). [Hämtad 5 januari 2017]
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan