Axelluxation, Icke-traumatisk (Barn)

Synonymer
Recidiverande axelledsluxation, habituell axelluxation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Recurrent habitiuall shoulder dislocation, atraumatic shoulder dislocation

BAKGRUND

Definition

lcke traumatisk, vanligen, recidiverande axelluxation.

  • Habituell axelluxation: Innebär axelluxation som uppstår utan trauma.
  • Volontär axelluxation: Barnet luxerar axeln volontärt.

Epidemiologi

Recidiverande axelluxation är relativt vanligt förekommande hos något äldre barn.1

Etiologi

Luxationen uppkommer vanligast vid hereditär ledlaxitet.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.