Blount-sjukdom (Barn)

Synonymer
Tibia vara
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Morbus Blount
Engelska
Blount disease

BAKGRUND

Definition

Tillväxtstörning av tibias proximala-mediala epifys, fys och metafys som leder till en uttalad varusdeformitet (genu varum).1,5

  • I vissa fall kan en varusdeformitet istället för en hyperextensionsdeformitet uppstå.1
  • Kan delas in i infantil typ och adolescent typ.1,4

Epidemiologi

Allmänt:

  • Mycket sällsynt tillstånd där endast 3-5 nya fall per år ses.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Läkartidningen nr 15 2013 volym 110
3. Langenskiöld A. Tibia vara. A critical review. Clin. Orthop. Relat. Res. 1989;(246): 195-207.
4. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan