Calcaneusfraktur (Barn)

Synonymer
Hälbensfraktur hos barn
Andra stavningar
Kalkaneusfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Pediatric calcaneal fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur på calcaneus.

Epidemiologi

Calkaneusfraktur är ovanlig hos barn.3,4 

Skademekanism

Akut fraktur uppkommer ofta efter högenergivåld i samband med trafikolycka eller vid fall från hög höjd (t.ex. garagetak, träd, våningen etc.). Stressfraktur uppkommer vid längre tids överbelastning.1-4

Relevant Anatomi

Calcaneus hos barn är till stora delar kartilaginärt,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan