Calcaneusfraktur

Synonymer
Hälbensfraktur, os calcis-fraktur
Andra stavningar
Kalkaneusfraktur
Latin/Grekiska
Fractura calcanei 
Engelska
Calcaneus fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av calcaneus.

Epidemiologi

  • Calcaneusfrakturer förekommer oftast hos yngre individer och medelålders män, vanligen p.g.a. högenergiskada.2-4
  • Står för cirka 1-2 % av alla frakturer.
    • Är dock det vanligaste frakturerade tarsalbenet (60 % av alla tarsalbensfrakturer hos vuxna).
  • Förhållandevis ofta bilateralt (10 %).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Calcaneus Fractures.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
4. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. Stockholm: Liber.