Femurfraktur, Capitulär

Synonymer
Caput femoris-fraktur, Lårbenshuvudfraktur
Andra stavningar
Kapitulär femurfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Femoral head fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Nästan alla caput femoris-frakturer är associerade med höfledsluxationer
  • Dessa frakturer uppstår i cirka 10 % av bakre höftledsluxationer
  • De flesta är skärnings- eller klyvningstyp men vid användning av DT så har fler indentations- eller krosskador påvisats
  • Impaktionfrakturer är vanligen associerade med främre höftluxationer (25-75 %)
  • 95 % av patienterna har skador som kräver inneliggande vård,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Femoral Head.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.