Caput Radii-fraktur (Barn)

Synonymer
Strålbenshuvudfraktur
Andra stavningar
Kaput radii-fraktur
Latin/Grekiska
Fractura capitis radii
Engelska
Radial head fracture

BAKGRUND

Definition

Mejselfraktur av caput radii eller fysiolys av caput radii.

Epidemiologi

Mejselfraktur av caput radii är ovanlig och förekommer som regel endast hos äldre barn (>12 år).

Skademekanism

Frakturer genom caput radii kan uppkomma på följande 3 sätt:3,4
  • Valgiserande våld vid fall mot supinerad extenderad underarm (alternativ skada till lateral humeruskondylfraktur).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan