Cavovarusfot

Synonymer
-
Andra stavningar
Kavovarusfot
Latin/Grekiska
Pes cavovarus
Engelska
Cavovarus foot

BAKGRUND

Definition

En fixerad plantarflexion av framfoten i förhållande till bakfoten med en varusställning i bakfoten, vilket leder till ett patologiskt högt fotvalv.1,3

Etiologi

Tillståndet kan antingen vara neuromuskulärt, traumatiskt, ett resttillstånd efter medfödda deformiteter eller idiopatiskt.2,3

  • Hereditära neuromuskulära tillstånd är vanligaste orsaken.1
    • Cavovarus är vanligast vid Charcot-Marie-Tooth-sjukdom.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.
2. Fotkirurgi – Elektiva operationer för patienter över 16 år. Nationella Rekommendationer. Svenska Fotkirurgiska Sällskapet, 2018
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan