Cellulit, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Definition

Diffus infiltrativ hudinfektion.

Etiologi

Cellulit orsakas vanligtvis av hemolytiska streptokocker.1 Tillståndet kan vara ett förstadium till en djupare infektion.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, svullnad och rodnad av ett finger.1

Tecken

Inspektion: Svullnad och rodnad av ett finger.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.