Collateralligamentskada, Knä (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
Kollateralligamentskada
Latin/Grekiska
-
Engelska
Collateral ligament injury children

BAKGRUND

Definition

Inkluderar substansruptur eller avulsionsfraktur av det mediala (MCL) och det laterala (LCL) collateralligamentet

Epidemiologi

  • Substansruptur i kollateralligamentet är ovanligt hos barn
  • MCL-skada är vanligast. Detta gäller även förskolebarn

Patoanatomi

  • Skadan kan vara en proximal eller distal avulsionsfraktur alternativt en ruptur i substansen
    • Brukar drabba det proximala fästet för den djupa portionen
  • De flesta skador är partiella

Klassifikation

Indelning sker i 3 grader beroende på grad av ruptur och därmed instabilitet:

  • Grad 1: Lokal ömhet samt smärta vid varus/valgusvackling.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.