Collum Radii-fraktur (Barn)

Synonymer
Strålbenshalsfraktur
Andra stavningar
Kollum radii-fraktur
Latin/Grekiska
Fractura colli radii
Engelska
Radial neck fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur genom collum radii.

Epidemiologi

Associerade frakturer föreligger i 60 % av fallen, vanligen genom ulnara epikondylen, olecranon eller proximala ulna.3,4

Relevant Anatomi

  • Radius proximala ledyta står normalt i cirka 80° vinkel till radius längdaxel, vilket gör att radius lutar lätt i valgus.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan