Coronoidfraktur

Synonymer
Coronoideusfraktur, processus coronoideus-fraktur
Andra stavningar
Koronoidfraktur, koronoideusfraktur, processus koronoideus-fraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Coronoid fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur i processus coronoideus ulnae.

Epidemiologi

  • Coronoidfrakturer står för 14 % av alla proximala ulnafrakturer4 och cirka 10-15% av alla armbågsfrakturer7
  • Två till 5 % av alla armbågsluxationer leder till coronoidfrakturer.7
  • Det är ovanligt att dessa frakturer uppkommer i isolerade former.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Budoff, J., 2012. Coronoid Fractures. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.jhsa.2012.09.002
3. Adams, J. and Steinmann, S., 2013. Coronoid fractures: evaluation and treatment. Orthopaedics and Trauma, 27(4), pp.250-253.
4. Peach, C. and Ali, A., 2012. (iii) Proximal ulna fractures. Orthopaedics and Trauma, 26(5), pp.310-315.
5. Ring, D. and Horst, T., 2015. Coronoid Fractures. Journal of Orthopaedic Trauma, 29(10), pp.437-440.
6. Adams, J. and Steinmann, S., 2013. Coronoid fractures: evaluation and treatment. Orthopaedics and Trauma, 27(4), pp.250-253.
7. Lowery M, Massey P. Coronoid Fractures. [Updated 2019 Jul 14]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-.