Coxa Vara (Barn)

Synonymer
Developmental coxa vara
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Coxa vara
Engelska
Developmental coxa vara

BAKGRUND

Definition

  • Ett tillstånd där collum-diafys-vinkeln är under det normala (< 120°)
  • Översikten kommar att ta upp developmental coxa vara

Epidemiologi

  • Developmental coxa vara är ett ovanligt tillstånd med en rapporterad incidens på 1/25000 födslar1
  • Lika vanligt hos pojkar som hos flickor1
  • Lika vanligt på höger som på vänster sida1
  • Tillståndet är bilateralt i 30-50 % av fallen1
  • Bilterala fall är vanligare vid skeletal dysplasi1

Etiologi

  • Etiologin är okänd1,2
  • En genetisk predisposition förefaller existera med ett autosomalt dominant mönster2
  • Coxa vara tros dock bero på en primär defekt av den endokondrala ossifikationen i den mediala delen av collum femoris1,2.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lovell, W., Winter, R., Weinstein, S. and Flynn, J. (2014). Lovell and Winter’s Pediatric orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer Health / Lippincott Williams & Wilkins.
2. Boyer, M. (2014). Comprehensive Orthopaedic Review 2 (3 Vol Set). 2nd ed. Amer Academy of Orthopaedic.
3. Herring, J. and Tachdjian, M. (2014). Tachdjian’s Pediatric Orthopaedics. 5th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders.
4. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
5. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.