Coxitis Simplex (Barn)

Synonymer
Transient/övergående synovit, höftsnuva
Andra stavningar
Koxit
Latin/Grekiska
Coxitis Simplex
Engelska
Transient synovitis

BAKGRUND

Definition

Akut, ospecifikt, inflammatoriskt och självläkande irritationstillstånd (synovit) i höftleden.3,4

Epidemiologi

  • Vanligaste orsaken till höftsmärta hos barn under 10 år.1,3,4
  • Förekommer i åldern 2-12 år. Vanligast i åldern 3-6 år med en topp kring 6 år.3,4
  • Vanligare hos pojkar (M:K=2-3:1).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Research PaperKocher MS, et al. Validation of a clinical prediction rule for the differentiation between septic arthritis and transient synovitis of the hip in children. JBJS. 2004; 86(8): 1629-35.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
4. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.