Desmoid

Synonymer
Desmoidtumör, fibromatos, aggressiv fibromatos, extra-abdominell fibromatos
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Desmoid tumor, fibromatosis, extra-abdominal Fibromatosis

BAKGRUND

Definition

Benign fibroblastisk tumör utan metastaseringspotential men som kan visa varierande grad av lokal aggressivitet.1-3

Epidemiologi

  • Relativt ovanliga förändringar som står för 3 % av alla mjukdelstumörer som är biopsierade.3
  • Vanligast hos unga vuxna, speciellt i m. rectus abdominis hos kvinnor som genomgått graviditet.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.