Devierad Tå

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Deviated toe

BAKGRUND

Definition

En tå som lägger sig över intilliggande tå.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Clavusbildningar uppstår ofta.

Tecken

Inspektion: Clavusbildningar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen görs preoperativt. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

En devierad tå kan vara svår att korrigera. 

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. 1a upplagan Stockholm: Liber.