Digitalnervskada, Hand

Synonymer
Andra stavningar
Latin/Grekiska
Engelska

BAKGRUND

Definition

Skada av en eller flera digitalnerver.

Skademekanism

Vanlig orsak är vassa, stickande föremål (kniv, glas, eller såg) samt skottskador. Glas kan ge mycket djupa och omfattande skador. Digitalnervskador kan förekomma isolerade eller tillsammans med flexorseneavskärningar.1

Patoanatomi

Lillfingrets ulnara digitalnerv samt pekfingrets radiala och tummens ulnara digitalnerver är särskilt viktiga.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.