Dupuytren-kontraktur

Synonymer
Dupuytren-sjukdom, vikingasjukan
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Morbus Dupuytren
Engelska
Dupuytren contracture, Dupuytren disease

BAKGRUND

Definition

  • Dupuytren-kontraktur är en flexionskontraktur av handen p.g.a. en palmarfibromatos. Det är ett benignt fibroproliferativt tillstånd av oklar etiologi
  • Tillståndet kännetecknas av onormal förtjockning av palmaraponeurosen (palmarfascian) under huden
  • Den förtjockade fascian har höga koncentrationer av fibroblaster och kontraktila myofibroblaster, vilket resulterar i en eventuell fasciakontraktur (därav termen Dupuytren-kontraktur)

Epidemiologi

  • Ses huvudsakligen hos vita män med härkomst från norra Europa
  • Kan ha ett autosomalt dominant nedärvningsmönster/ärftlighet men sporadiska fall är vanligare

Patogenes

  • Börjar vanligen som en knuta i palmaraponeurosen (palmarfascian) och fortskrider till att bilda patologiska strängar och slutligen flexionskontrakturer som involverar MCP- och / eller PIP-lederna
  • Dupuytren-diatesen:
    • Beskriver patienter med tidig sjukdomsdebut och snabb progression av ledkontrakturer,

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. The outcome of surgical treatments for primary Dupuytrens disease-a systematic review. Becker GW, Davis TR, The Journal of Hand Surgery, Eurpean Volume (J Hand Surg Eur Vol), 2010 oct;Vol.35 (8), pp.623-6.
2. Injectable collagenase clostridium histolyticum for Dupuytrens contracture. Hurtst LC, Badalamente MA, Hentz VR, Hotchkiss RN, Kaplan FT, Meals RA, Smith TM, Rodzvilla J. The New England Journal of Medicine (N Engl J Med), 2009 Sep 3; Vol.361 (10), pp. 968-79.
3. Injectable collagenase Clostridium histolyticum: a new nonsurgical treatment for Dupuytrens disease. Gilpin D, Coleman S, Hall S, Houston A, Karrasch J, Jones N The Journal of Hand Surgery (J Hand Surg Am) 210 Dec;vol.35(12), pp.2027-38.
4. Five-year results of a randomized clinical trial on treatment in Dupuytren’s disease: percutaneous needle fasciotomy versus limited fasciectomy. van Rijssen AL, ter Linden H, Werker PM. Plast Reconstr Surg. 2012 Feb;129(2):469-77. doi: 10.1097/PRS.0b013e31823aea95
5. The Zig-Zag Volar-Digital Incision for Flexor-Tendon Surgery. Brunner JM. J. Plast Recon. Surg. 40: 571-574. 1967.
6. The open palm technique in Dupuytren’s contracture. McCash CR. Brit J Plast Surg 1964;17:271-280.