Eminentiafraktur, Främre (Barn)

Synonymer
Slitfraktur genom eminentia intercondyloidea, fraktur av eminentia intercondylaris anterior, avulsionsfraktur, eminentia intercondylaris anterior
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Tibial eminence fracture, intercondylar eminence fracture

BAKGRUND

Definition

Uppryckning av främre korsbandets tibiala fäste (avulsionsfraktur av eminentia intercondylaris anterior).

Epidemiologi

  • Frakturen förekommer från ungefär 6 års ålder (vanligast i åldern 8-13 år).
  • Skadan motsvarar främre korsbandsruptur hos vuxna, eftersom fragmentet utgör fäste för det främre korsbandet.3,4
  • Vid puberteten sker en gradvis övergång till den vuxnes skademönster och substansrupturer i främre korsbandet förekommer i ökande grad med stigande ålder.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan