Extensor hallucis longus-sentransferering

Synonymer
EHL-transferering, Jones-operation, Jones-procedur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Extensor hallucis longus transfer

BAKGRUND

Översikt

Vid cavovarusfot förekommer klotåställning i stortån. Förlängd supinationsfas ger överstabilisering av metatarsale 1 som plantarflekteras. Genom windlassmekanismen sker då en extension i MTP-leden. Distala falangen flekteras kompensatoriskt och den typiska klotån utvecklas. Grundproblemet är den plantarflekterade metatarsale 1 som måste lyftas för att tån ska kunna fås på plats. Det kan göras genom en dorsal kilosteotomi proximalt på metatarsalen.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.