Falangfraktur, Diafysär

Synonymer
Skaftfraktur av falangen, skaftfalangfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Phalax shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur diafysära delen av en falang.1

Skademekanism

Orsakas ofta av direktvåld.1

Patoanatomi

  • Spiral- och snedfrakturer är vanligare i den proximala falangen, medan tvärfrakturer tenderar att vara vanligare i mellanfalangen.1
  • Tvärfrakturer är ofta instabila gällande sidovacklingn medan sned- och spiralfrakturer tenderar att disloceras med förkortning och rotation.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.