Falangfraktur, Kondylär

Synonymer
-
Andra stavningar
Condylär falangfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Condylar fractures of the proximal and middle phalanges

BAKGRUND

Definition

Fraktur av mellanfalangens eller proximala falangens kondylparti.

Epidemiologi

Skadan är vanlig hos idrottsutövare.1

Skademekanism

Orsakas oftast av longitudinellt våld.1

Klassifikation

London-klassifikation

Se tabell nedan.

London-klassikation1
Grad 1 Unikondylär fraktur,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.