Fascia Iliaca-blockad

Synonymer
Fascia Iliaca kompartmentblockad
Andra stavningar
Fascia iliaca compartmentblockad
Latin/Grekiska
-
Engelska
Fascia iliaca block, fascia iliaca compartment block (FICB)

BAKGRUND

Definition

Kompartmentblockad som administreras under fascia iliaca.

Syfte

Syftet är att minska lidande och smärta i väntan på operation hos patienter med höft- och femurskaftfrakturer.

Indikation

  • Vanligen indicerat vid höftfrakturer (påvisade på röntgen).
    • Blockaden kan även ges till en patient med stark klinisk misstanke på höftfraktur.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Läkartidningen. 2017;114:EDHE
2. Handläggning av patienter med fascia iliaca compartmentblockad. NU-sjukvården. Giltig till 2018-11-01.