Femurfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Femurdiafysfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Femoral shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av femurskaftet.

Epidemiologi

Femurdiafysfraktur är relativt vanligt förekommande hos barn. Vanligare i förskoleåldrarna än bland skolbarn. Andra typer av femurfrakturer, utöver diafysfraktur, är ovanliga i barnaåren.

Skademekanism

  • Kan uppkomma från indirekt eller direkt våld.4
  • Frakturen uppstår nästan alltid från en lågenergiskada.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm.
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
5. Düppe, H., Ohlin, A. (2021). Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.