Femurfraktur, Trochantär

Synonymer
Pertrochantär femurfraktur (PTFF), intertrochantär femurfraktur (IPFF)
Andra stavningar
Trokantär, pertrokantär, intertrokantära femurfraktur
Latin/Grekiska
Fractura trochanterica femoris
Engelska
Trochanteric, pertrochanteric, intertrochanteric femur fracture

BAKGRUND

Definition

  • En trochantär femurfraktur är en extrakapsulär fraktur av proximala femur av det trochantära, metafysära området som går under linea intertrochanterica (A) och över horisontella tvärgående linjen vid undre gränsen av trochanter minor (B). Se bild nedan.
  • Ibland sträcker sig frakturen (frakturutlöpare) nedom trochanter minor-nivå in i subtrochantära området och definieras då som en subtrochantär femurfraktur.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Intertrochanteric Fractures.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Orthobullets.com. (2016). Intertrochanteric Fractures – Trauma – Orthobullets.com. [Hämtat 20 december 2016].
3. Kellam, J., Meinberg, E., Agel, J., Karam, M. and Roberts, C. (2017). Fracture and Dislocation Classification Compendium—2018. Journal of Orthopaedic Trauma, 32.
4. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.