Flexorseneskada, Hand

Synonymer
Böjsenskada, böjsenruptur, flexorseneruptur
Andra stavningar
Flexorsenruptur, flexorsenskada
Latin/Grekiska
-
Engelska
Flexor tendon injury

BAKGRUND

Definition

Skada på flexorsena i handen.

Epidemiologi

  • Inte helt vanlig skada.
  • Flexorsenskador hör till de mest svårbehandlade tillstånden inom handkirurgin.3

Relevant Anatomi

  • Distalt om MCP-lederna inom zon 2 är flexorsenorna inneslutna i senskidor, och en fullgod fingerflexion förutsätter att senorna kan glida obehindrat inuti sina senskidor.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Griffin, M. (2012). An Overview of the Management of Flexor Tendon Injuries. The Open Orthopaedics Journal, 6(1), pp.28-35.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.