Flytande Skuldra

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Floating shoulder

BAKGRUND

Definition

Collum scapulae-fraktur kombinerat med ipsilateral clavikelfraktur (vissa författare anser dock att även proximala humerus ska vara frakturerad för att benämningen ska användas)

  • AC-ledsluxation med samtidig ruptur av de coracoacromiala ligamenten har också börjat inkluderats i begreppet då det funktionella resultatet är ekvivalent, i.e. en ökad instabilitet mellan humeroglenoidalleden och övriga kroppen

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Behandlas initialt som vid scapulafrakturer
  • Patienten brukar läggas in då det nästan alltid rör sig om högenergiskador med stor risk för associerade skador

Operativ Behandling

Indikation: Tillståndet är i sig är inte en indikation för operativ behandling och behandlingen är kontroversiell

  • Operativ åtgärd är oftast enbart indicerat vid kraftig dislocerad fraktur enligt samma algoritm som vid scapulafrakturer,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.