Fotledsfraktur

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Ankle fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av mediala, lateral och/eller bakre malleolen.

Epidemiologi

  • Fotledsfraktur är en vanligt förekommande skada.3
  • Högsta incidensen ses hos äldre kvinnor, även om en fotledsfraktur inte är en osteoporosfraktur.
  • De flesta fotledsfrakturer är isolerade malleolfrakturer. Unimalleolära frakturer utgör cirka 70 %, bimalleolära cirka 25 % och trimalleolär 5-10 % av alla fotledsfrakturer.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Injuries About the Ankle: Rotational Ankle Fractures.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan