Fotledsfraktur

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Ankle fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

  • Högsta incidensen ses hos äldre kvinnor, även om en fotledsfraktur inte är en osteoporosfraktur
  • De flesta fotledsfrakturer är isolerade malleolfrakturer som står för 2/3 av frakturerna, där bimalleolära frakturer uppkommer hos 1/4 av patienterna och trimalleolära frakturer uppstår i de återstående 5-10 %
  • Öppna frakturer är ovanliga (2 % av alla fotledsfrakturer)
  • Mycket tyder på att frakturen ökar i incidens,

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Injuries About the Ankle: Rotational Ankle Fractures.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.