Frakturläkningstider

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Allmänt

  • Frakturer har olika långa läkningstider beroende på ben och lokalisation.
  • Frakturer läker vanligen fortare hos barn än hos och fortare ju yngre barnet är.
    • Fysfrakturer läker på 1/2 eller 2/3 av tiden det tar för metafysfrakturer.
  • Diafysfrakturer läker på längre tid än metafysfrakturer.
  • Spiralformade frakturer läker fortare än sneda frakturer.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm