Freiberg-sjukdom (Barn)

Synonymer
Freibergs sjukdom, Köhler-sjukdom typ 2, Köhler 2, Freiberg-infarkt
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Freiberg disease, Freiberg infraction

BAKGRUND

Definition

Avaskulär bennekros som uppstår i metatarsalhuvudet, oftast det andra metatarsalhuvudet.1,2

Epidemiologi

Tillståndet är 3 gånger vanligare hos flickor än hos pojkar.1

Patoanatomi

  • Deformiteten uppstår i metatarsalhuvudet som resttillstånd efter en avaskulär nekros av det subkondrala benet med efterföljande revaskularisering och benreparation.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. 1a upplagan Stockholm: Liber.