Frusen Skuldra

Synonymer
Adhesiv kapsulit, frusen axel
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Frozen shoulder

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd med variabel svårighetsgrad som karakteriseras av en smärtande axelled med inskränkt passiv rörlighet (enligt kapsulärt mönster) p.g.a. adhesioner mellan kapsel och caput humeri.1-4 

Epidemiologi

  • Drabbar 2-5 % av befolkningen.1,4
  • Vanligare hos kvinnor än män.1 Oftast kvinnor mellan 40–60 år4,6
  • Vanligast i åldersintervallet 45-65 år.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. St Angelo JM, Fabiano S. Adhesive Capsulitis. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2019 Jan–.2018 Dec 13. PMID:30422550. PubMed
3. Hand GC, Athanasou NA, Matthews T, Carr AJ. The pathology of frozen shoulder. J Bone Joint Surg Br 2007; 89: 928-32. pmid:17673588 PubMed
4. Ramirez J. Adhesive Capsulitis: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2019;99(5):297–300. PMID:30811157. PubMed
5. Le HV, Lee SJ, Nazarian A, Rodriguez EK. Adhesive capsulitis of the shoulder: review of pathophysiology and current clinical treatments. Shoulder Elbow. 2017;9(2):75–84. PMID:28405218. PubMed
6. Andernord D, Samuelsson K, Karlsson J. Axelsmärta. Lakartidningen 2013; Feb 6-12;110(6): 286-9. pmid:23469751 PubMed
7. Redler LH, Dennis ER. Treatment of Adhesive Capsulitis of the Shoulder. J Am Acad Orthop Surg. 2019;27(12):e544–e554. PMID:30632986. PubMed
8. Zreik NH, Malik RA, Charalambous CP. Adhesive capsulitis of the shoulder and diabetes: a meta-analysis of prevalence. Muscles Ligaments Tendons J 2016; 6(1): 26-34. www.ncbi.nlm.nih.gov
9. Chang YT, Chang WN, Tsai NW, et al. Clinical Features Associated with Frozen Shoulder Syndrome in Parkinson’s Disease. Parkinsons Dis 2015. www.ncbi.nlm.nih.gov
10. Noten S, Meeus M, Stassijns G, et al. Efficacy of Different Types of Mobilization Techniques in Patients With Primary Adhesive Capsulitis of the Shoulder: A Systematic Review. Arch Phys Med Rehabil. 2016;97(5):815–825. PMID:26284892. PubMed