Fysiolys av Caput Femoris (Barn)

Synonymer
Fysiolys i caput femoris, fysiolys i höften, epifysiolys, höftfysiolys, höftledsfysiolys
Andra stavningar
Fyseolys, höftfyseolys, höftledsfyseolys, fysiolysis capitis femoris
Latin/Grekiska
Physiolysis capitits femoris
Engelska
Slipped capital femoral epiphysis (SCFE)

BAKGRUND

Definition

Ett tillstånd av proximala femurepifysen där det sker en glidning av epifysen i caput femoris.1

Epidemiologi

  • Tillståndet är den vanligaste orsaken till höftsmärtor i den adolescenta perioden.2
  • Incidensen i Sverige är cirka 1/1 000.2
  • Fysiolys är vanligare hos pojkar (M:K=2,5:1).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan