Fysiolys/Basfraktur, Metacarpale 1 (Barn)

Synonymer
Proximal fraktur/fyseolys metacarpale 1, basfraktur genom metacarpale 1, fyseolys/basfraktur av proximala metacarpale 1
Andra stavningar
Proximal fraktur metakarpale 1
Latin/Grekiska
-
Engelska
Physiolysis/physeal injury of proximal metacarpal bone 1

BAKGRUND

Definition

Innebär en proximal fraktur (vanligen metafysär) eller fysiolys av metacarpale 1.

Epidemiologi

Vanlig skada.

Patoanatomi

Basfraktur: Ofta metafysärt belägen med en volart öppen vinkelfelställning i kombination med en radialt eller ulnart öppen vinkelfelställning.3
Fysiolys

  • Fysiolysen är nästan alltid av Salter-Harris typ 2.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.