Fysiolys, Distala humerus (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
Fyseolys
Latin/Grekiska
-
Engelska
Physiolysis of distal humerus, distal humeral epiphysiolysis

BAKGRUND

Definition

Fysiolys av distala humerus.

Epidemiologi

  • Ovanlig skada.
  • Uppkommer hos nyfödda eller hos det yngre barnet (kan uppträda till cirka 6 års ålder).

Skademekanism

  • Förlossningstrauma.
  • Barnmisshandel.

Patoanatomi

Vanligen Salter-Harris typ 1 eller 2. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Kan vara mycket svår att upptäcka på de små barnen,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.