Ganglion, Hand/Handled

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Wrist ganglion, ganglion cyst

BAKGRUND

Definition

Ett ganglion är en vätskefylld cystisk bildning utgången från synovialmembranen i en led eller senskida.2

Epidemiologi

Ganglion är vanligast hos yngre kvinnor.2

Etiologi

Handledsganglion uppstår av oklar genes.1,2 Ofta föreligger ett eller flera mindre trauma i anamnesen.1

Patogenes

Det sker troligen en degeneration av fibrös vävnad,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A., 2015. Handkirurgi. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur.