Genu Valgum (Barn)

Synonymer
Kobenthet, X-benthet
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Genu valgum
Engelska
Genu valgum, knock-knees

BAKGRUND

Definition

Genu valgum är ett ökat avstånd mellan mediala malleolerna. Definieras som en deformitet i frontalplanet som överstiger ± 2 standarddeviationer (SD) av medelvärdet för åldern.1,3

Epidemiologi

  • Fysiologisk valgusställning är oftast dubbelsidig men kan ibland även vara enkelsidig (då oftast beroende på en säregen sitt- eller liggställning).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. (2018). Ortopedi. 1a upplagan. Studentlitteratur
4. Läkartidningen nr 15 2013 volym 110
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan