Genu Varum (Barn)

Synonymer
Hjulbenthet
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Genu varum
Engelska
Genu varum

BAKGRUND

Definition

Genu varum är ett ökat avstånd mellan mediala femurkondylerna. Definieras som en deformitet i frontalplanet som överstiger ± 2 standarddeviationer (SD) av medelvärdet för åldern.1,3

Epidemiologi

  • Fysiologisk varusställning är oftast dubbelsidig men kan ibland även vara enkelsidig (då oftast beroende på en säregen sitt- eller liggställning).

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. (2018). Ortopedi. 1a upplagan. Studentlitteratur
4. Läkartidningen nr 15 2013 volym 110