Giktartrit

Synonymer
Gikt
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Arthritis urica
Engelska
Gout

BAKGRUND

Definition

Artrit orsakad av uratutfällning i en led.1,2

Epidemiologi

Kronisk giktartrit drabbar främst personer över 50 år.1 Gikt kan drabba postmenopausala kvinnor.2

Etiologi

Riskfaktorer för gikt innefattar övervikt, njursjukdomar, diabetes, tillstånd med hög ämnesomsättning, läkemedel som hämmar uratutsöndring och föda med högt purininnehåll.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Toplic, M. (2019). Artrit, Septisk, Nativ Led | Ortobas. [https://ortobas.se/artrit-septisk-nativ-led/].
4. Kolkicin (2019). | Fass (https://www.fass.se/).