Hamato-metacarpale-frakturluxation

Synonymer
Hamato-metacarpal frakturluxation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Hamate-metacarpal fracture dislocation

BAKGRUND

Skademekanism

Skadan uppstår genom axiellt våld mot en knuten hand.1

Patoanatomi

  • Skadan är av intraartikulär karaktär som engagerar basen av metacarpale 4-5 då CMC 4-5 bildar ett gemensamt ledkomplex.1
  • Uppstår en dorsal luxation/fraktur och eventuellt dorsala fragment avlösta från hamatum.1

 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur men svårt att kartlägga med vanlig röntgen.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.