Handinfektion, Djup

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Deep space hand infection, deep space and collar button infections

BAKGRUND

Definition

Infektion i handens djupa s.k. spatier.1

Relevant Anatomi

Djupt inne i handen finns avgränsade spatier där abscesser kan bildas, t.ex. thenarregionen, midpalmarregionen och hypothenarregionen. Då det är långt till hudytan kan abscessen bli stor och sprida sig på djupet innan den penetrerar huden och tömmer sig.1

Patogenes

Tillståndet kan uppträda efter penetrerande skada eller lokal spridning vid bakteriell tendovaginit hos patienter med nedsatt immunförsvar/allmäntillstånd.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.