Hematom, Subkutant

Synonymer
Subcutant hematom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Subcutaneous hematoma

BAKGRUND

Definition

Hematom som uppstår i subkutan vävnad, vanligen efter trauma (kontusion) mot extremiteten.

Skademekanism

  • Uppkommer oftast p.g.a. direkttrauma hos en äldre patient som behandlas med warfarin (Waran) eller direktverkande orala antikoagulantia (DOAK), så som dabigatran (Pradaxa), apixaban (Eliquis) eller rivaroxaban (Xarelto).
  • Om hematomet inte evakueras orsakar den ett högt tryck mot kutis/subkutis där vävnaden slutligen övergår i nekros.

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Akut Ortopedi. Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus. 2017-01-09