Hematom, Subkutant

Synonymer
Subcutant hematom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Subcutaneous hematoma

BAKGRUND

Definition

Hematom som uppstår i subkutan vävnad, vanligen efter trauma (kontusion) mot extremiteten

Skademekanism

  • Uppkommer oftast p.g.a. direkttrauma hos en äldre patient som behandlas med warfarin (Waran) eller direktverkande orala antikoagulantia (DOAK), så som dabigatran (Pradaxa), apixaban (Eliquis) eller rivaroxaban (Xarelto)
  • Om hematomet inte evakueras orsakar den ett högt tryck mot kutis/subkutis där vävnaden slutligen övergår i nekros

Epidemiologi

Tillståndet blir allt vanligare till följd av ökad användning av DOAK

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Varierande kraftig smärta 

Tecken

Inspektion: Hematombildning och i senare skede nekros
Palpation: Palpationsömhet över och runt om hematomet
Lokalisation: Vanligast är underben

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Vid färskt hematom/ingen nekros handläggs patienten på akuten enligt nedan
  • Om patienten söker i ett sent skede så har nekros redan utvecklas och då ofta med tydlig demarkering.

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för inloggade användare. Var god skapa ett konto eller logga in.
Är du läkarstudent, AT-läkare, distriktsläkare eller jourhavande i ortopedi? Då rekommenderar vi Ortopedboken.se.

Skapa Konto

1. Akut Ortopedi. Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus. 2017-01-09