Hematom, Subungualt

Synonymer
Nagelhematom, subungualt hematom, blå nagel
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Subungual hematoma

BAKGRUND

Definition

Blödning under nageln efter en klämskada.1

Epidemiologi

Vanlig skada.1 

Skademekanism

Hematomet uppstår efter en klämskada.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Kan vara mycket smärtsamt p.g.a. den lokala tryckökningen.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Hematomet kan dräneras genom att nageln perforeras,

 

 

Hela innehållet är enbart tillgängligt för medlemmar med ett giltigt medlemskap. Var god skapa ett konto eller förnya ditt medlemskap.

Skapa Konto

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.